fbpx
11. juni 2024

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2024

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. Søknadsfrist 18. september.

Nordre Follo vant prisen Årets lokale klimatiltak 2023 for vedtak om arealnøytralitet i kommuneplanen. Foto: ZERO/Kevin Dahlman/Jonas Tvedt.

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere.

De tre beste prosjektene blir hedret og vinnerne blir premiert på Zerokonferansen 24. oktober 2024.

Fjorårets 2. plass gikk til Trondheim kommune for deres gjenbrukslager.

Frist for å melde seg på konkurransen er 18. september.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, daglig leder for Norsk klimastiftelse Lars-Henrik Paarup Michelsen, og fungerende daglig leder Stig Schjølset i ZERO.

Vil du vite mer? Kontakt: cesilie.silvien@zero.no 

Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak

Horten kommune fikk 3. plass i 2023 for prosjektet Horten lokalmat, der lokale bønder samarbeider med kommunens dagsenter for å levere sesongens lokale og økologiske grønnsaker til kommunens barnehager og SFO-er. 

Konkurransekriterier:

 • Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
 • Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
 • Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi, eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
 • Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.
 • Kommuner som har søkt tidligere kan søke igjen, gitt at prosjektet har kommet litt lenger. Hver kommune kan også søke med flere prosjekter.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:

 • Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
 • Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
 • Gode planløsninger.
 • Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:

 • Gode areal og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
 • Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
 • Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
 • Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
 • Produksjon og bruk av fornybar energi.
 • Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
 • Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.
 • Helhetlig og konsekvent bruk av miljø- og klimakrav i kommunens anskaffelser og arealplanlegging.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak

 • 2023: Nordre Follo kommune vant for sitt vedtak om arealnøytralitet i kommuneplanen. Les mer her.
 • 2022: Rogaland fylkeskommune vant for verdens første utslippsfrie hurtigbåt. Les mer her.
 • 2021: Oslo kommune vant for Klimabudsjett. Les mer her.
 • 2020: Drammen kommune vant for Geotermos – Sommervarme til vinterbruk. Les mer her.
 • 2019: Oslo kommune vant for verdens første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate. Les mer her.
 • 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt. Les mer her.
 • 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser. Les mer her.
 • 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i ferjeanbud. Les mer her.
 • 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.
 • 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.
 • 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.
 • 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg.
 • 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter.