fbpx
20. august 2020

Vinn prisen for årets lokale klimatiltak 2020

Velkommen til å delta i Årets lokale klimatiltak – en klimakonkurranse for kommunesektoren som i år arrangeres for tiende gang av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO.

Oslo kommune vant i 2019 for verdens første utslippsfrie anleggsplass i Olav Vs gate. Foto: Bymiljøetaten

Konkurransen arrangeres for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i store og små norske kommuner og i fylkeskommunene. Vi vil vise fram ambisiøse prosjekter for å begeistre og inspirere!

De tre beste prosjektene blir premiert og vinnerne blir hedret på Zerokonferansen 9.-13. november 2020.

Hordaland fylkeskommune vant i 2016 for miljøkrav i ferjeanbud. Foto: Fjord1

Frist for å melde seg på konkurransen er 24. september.

Juryen består av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, fungerende administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Odd Einar Dørum og daglig leder Marius Holm i ZERO.

Vil du vite mer? Kontakt: jenny.skagestad@zero.no

Last ned: Invitasjon til Årets lokale klimatiltak 2020

Påmeldingsskjema for Årets lokale klimatiltak

Os kommune vant i 2011 for Oseana kunst- og kultursenter med solceller. Foto: Wikimedia Commons

Konkurransekriterier:
• Hver kommune/fylkeskommune kan delta med ett tiltak.
• Midler må være bevilget og tiltaket må være igangsatt, men trenger ikke være ferdigstilt.
• Tiltaket bør inngå som et ledd i en langsiktig plan.
• Tiltaket må bidra til effektive utslippskutt nå, bidra til et teknologisk skifte fra fossil til fornybar energi eller bidra til langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn.
• Tiltaket bør ha stor eksempel- og overføringsverdi.

Juryen vil også legge vekt på disse momentene:
• Samarbeid på tvers av kommune- og fylkesgrenser og vilje til å dele kunnskap og erfaringer.
• Om tiltaket er sektoroverskridende eller fører til ringvirkninger på andre tiltaksområder.
• Gode planløsninger.
• Bruk av utslippsfri teknologi.

Eksempler på tiltak kan være:
• Gode areal- og transporttiltak som bidrar til mindre bilbruk.
• Bruk av fornybar energi i offentlig bilflåte og kollektivtransport.
• Tilrettelegging av infrastruktur for tyngre kjøretøy med fornybart drivstoff.
• Samarbeid med lokalt næringsliv om effektive utslippskutt.
• Produksjon og bruk av fornybar energi.
• Nye administrative løsninger eller finansieringsløsninger.
• Forbildeprosjekter for energibruk i bygg, både for nybygg og rehabilitering.

Tidligere vinnere av Årets lokale klimatiltak

• 2019: Oslo kommune vant for verdens første utslippsfrie anleggsplass, Olav Vs gate. Les mer her.

• 2018: Flora kommune vant for utviklingsprosjekt for utslippsfri hurtigbåt. Les mer her.
• 2017: Sør-Trøndelag fylkeskommune vant for fossilfrie busser. Les mer her.
• 2016: Hordaland fylkeskommune vant for miljøkrav i ferjeanbud. Les mer her.
• 2015: Hvaler kommune vant med Hvaler Solpark. Les mer her.
• 2014: Østfold fylkeskommune vant med Fossilfri grenseregion. Les mer her.
• 2013: Oslo kommune vant med kretsløpsbasert avfallssystem.
• 2012: Mandal kommune vant med innovativt nærvarmeanlegg.
• 2011: Os kommune vant med Oseana kunst- og kultursenter.