fbpx

Sånn lager du utslippsfrie arrangementer

Lansering av veilederen for utslippsfrie arrangementer

Vi vil gjøre det enklere for deg som arrangør å redusere utslipp. Når du gjør disse grepene er du samtidig med på å skape etterspørsel etter de utslippsfrie produktene og tjenestene i markedet.

Scroll nedover, eller hopp mellom kategoriene i menyen til venstre, for å se alle de konkrete grepene du kan ta.

1. Digitale arrangementer

I 2020 ble en stor andel av arrangementene i Norge gjennomført digitalt, og det er mange gode grunner til å la en stor andel av arrangementene forbli digitale eller hybride i tiden fremover.

Fire grunner til å arrangere digitale arrangementer:

Tiltakene i denne guiden er primært satt opp for å redusere klimagassutslipp fra arrangementer. For tiltak knyttet til bærekraft og miljø i en bredere forstand, se f.eks miljohandboka.no, www.konsertarrangor.no
og grønnidrett.no

Last ned denne nettsiden som en enkel pdf.
Bruk malene i dette worddokumentet for å be om utslippsfrie varer og tjenester til alle deler av arrangementet ditt.

Digitale arrangementer har også utslipp. Prosessering og lagring av film og bilder foregår i datasentre som bruker energi til å drive og kjøle ned datamaskiner. Jo større mengder data man bruker, jo mer energi krever det.

Tretten konkrete ting du kan gjøre

Tiltak for nettside og streaming: 

 1. Lag en arrangementsnettside som kan gjenbrukes flere år på rad uten store endringer.
 2. Lag en “lett” nettside: tekst er lettere enn bilder, unngå tung grafikk og mange, store bilder på nettsiden (bonus: nettsiden blir også kjappere for brukerne).
 3. Kan du velge oppløsning på deres streamingplattformer? Unngå autosettings på høyere oppløsning enn nødvendig.
 4. Ikke ha “autoplay” på videoer på nettsiden/kanalen deres på vimeo/youtube o.l. 
 5. Definer når filmer og bilder skal tas ned – hvor lenge trenger de å ligge der? Kan de være tilgjengelig “on demand” hvis noen vil ha tak i dem? 
 6. Kan dere slette de filmene som ikke har relevans lenger?
 7. Komprimer filer (bilder, pdf’er, filmer) både når dere lagrer dem på deres egne servere og når dere deler dem på nettsiden etc.
 8. Unngå dobbeltlagring av grafikk, bildefiler, videofiler, det kan fort hope seg opp ulike versjoner etter klipping eller redigering.
 9. Slett unødvendige filer fra arkivet

Andre tiltak: 

 1. Velg en IT-partner som bruker fornybar energi til sine datasentre og som har fokus på energiffektivisering. Utfordre din IT-partner og be om mer info så du kan ta et godt valg. 
 2. Husk at de som lager videoer og TV-sending for deg også bruker mye serverplass på å lagre videoer og bilder. Snakk med dem for å gjennomføre tiltak og redusere utslipp fra deres bruk av servere.
 3. Podcaster er “lettere” enn video – kanskje dere kan lage podcaster i stedet for film?
 4. Å vise et digitalt arrangement på storskjerm (f.eks. i et møterom) for mange samtidig krever mindre data enn om alle ser på det på hver sin PC.
Linker og mer info

2. Transport av varer og utstyr

Det er mange ting som skal transporteres når man skal lage et fysisk arrangement: teknikk til lyd, lys og scene, mat, drikke, servise, møbler, returgods/avfall, dekor, utstillings- og standmateriell, mm.

Her får du konkrete ting du kan gjøre for å minimere utslipp fra transport i forbindelse med ditt arrangement, og samtidig vise transportaktørene at det er marked og etterspørsel etter utslippsfri varetransport. Utslippsfri betyr i denne sammenhengen elektrisk, eller hydrogen-elektrisk.

Fem konkrete ting du kan gjøre:

Linker og mer info

Alternativt kan dere etterspørre løsninger som benytter biogass eller biodrivstoff sertifisert i henhold til EUs bærekraftskriterier, som ikke inneholder palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeindustrien.

Les mer om ZEROs arbeid på utslippsfri transport.

Se oversikt over lastebiler som går på biogass.

3. Transport av mennesker

Transport står for en stor del av utslippene nasjonalt og globalt. Gjør en forskjell ved å gjøre det enkelt for alle som deltar og jobber på arrangementet å komme seg til og fra på en utslippsfri måte. Utslippsfri betyr i denne sammenhengen elektrisk, eller hydrogen-elektrisk.

Seks konkrete ting du kan gjøre:

4. Mat og drikke

Økologisk mat

Vi har ikke tatt med økologisk mat i denne tiltakslista fordi denne guiden fokuserer primært på å redusere klimagassutslipp. Det er ulike meninger om økologisk landbruk som klimatiltak. Landbruk er utenfor ZERO sitt fokus- og kompetanseområde. 

Les mer om økologisk mat på arrangementer her: arrangementsmat.no og om sertifisering m.m på debio.no.

Uten mat og drikke duger arrangementet ikke! Hvilken type mat som serveres, hvordan den tilberedes og hvor den kommer fra påvirker mengden utslipp.

Tolv konkrete ting du kan gjøre
 1. Maten bør være kortreist, så utslippene fra transport av maten blir lavest mulig.
 2. Kan dere servere “overskuddsmat” fra bondegårder, matgrossister, matbutikker m.fl? 
 3. Ha en høy andel vegetar på menyen. Det er generelt sett mye mindre utslipp forbundet med produksjon av grønnsaker enn med produksjon av kjøtt. 
 4. Skal dere ha kjøtt på menyen? Server gjerne høne eller sau, slik at du bidrar til å benytte ressurser som ellers vil bli kastet.
 5. Skal dere servere sjømat? Følg WWF sin Sjømatguide for å ta gode valg. 
 6. Lag en sesongbasert meny.  Å velge sesongbasert mat er en måte å begrense både lang transport av ferskvarer og energikrevende dyrking, kjøling og oppbevaring av maten, i tillegg til at man utnytter lokale råvarer når de er på sitt beste.
 7. Hold matsvinn til et minimum, både i produksjon og i konsum. Snakk med alle i organisasjonen og hos catering/mat-leverandørene om hvordan dere skal planlegge for å unngå matsvinn.
 8. Sikre at leverandører har gode rutiner for håndtering av ​matavfall, så det benyttes til biogass/biodrivstoff, kompost eller på annen måte går tilbake i næringskretsløpet. 
 9. Kommunisere tydelig til deltakerne hvilken aktør som mottar den maten som ikke spises opp i løpet av konferansen. I Oslo kan man f.eks levere til Fattighuset og Matsentralen. 
 10. Del ut restemat ved utgangene når folk drar hjem. Dette er et synlig tiltak som også kan bidra til å sette matsvinn på agendaen overfor deltakerne deres.
 11. Del relevant kompetanse med leverandører og eventbyrå i etterkant av arrangementet for å stadig bli enda bedre. 
 12. Inngå samarbeid med aktører som har mer kompetanse enn dere på området, og integrer dem i samarbeidet med cateringleverandør og eventbyrå. 
Seks ting du kan gjøre på emballasje og servise:
 1. Bruk aller helst gjenbrukbart servise (bestikk, kopper og glass). Du kan  leie porselensservise og serveringsutstyr fra ulike leverandører. 
 2. Mat og drikke bør ha så lite emballasje som mulig.
 3. Be leverandører benytte flerbruks- og/eller klimavennlig emballasje, som papp, bioplast/plast av resirkulert materiale o.l. Det er mange regler for matemballasje og hygiene, men snakk med leverandørene og utfordre dem rundt dette. 
 4. Gjør det lett for gjestene dine å sortere ved å sørge for at all emballasje, engangsbestikk og -servise kan sorteres i samme søppeldunk. 
 5. Hvis du ikke får tak i gjenbrukbart servise, kjøp engangsservise laget av fornybare (bio-)materialer, f.eks mais, havrekli, sukkerrør m.m. NB: dette kan ikke nødvendigvis komposteres, selv om det står det på pakken. Dette krever spesielt høyt trykk/høy varme. I Oslo må det meste som er «komposterbart» i restavfall og til forbrenning, ikke i matavfall. 
 6. Hvis du ikke får tak i engangsartikler laget av fornybart materiale, velg noe som kan materialgjenvinnes, eller som er laget av resirkulert plast. Isopor er vanskelig å materialgjenvinne i liten skala. Mykplast og papp kan ofte materialgjenvinnes. 
Linker og mer info

5. Dekor og markedsføringsmateriell

Det er lett å tenke at man trenger nye bannere, roll-ups og profilmateriale for hvert nytt arrangement, og vanlig at sponsorer, medarrangører, matboder eller andre aktører på deres arrangement har med eget materiell. Send disse punktene til dem også, for å sikre 360-fokus fra alle som er med på å lage deres arrangement. 

Fem konkrete ting du kan gjøre:

Denne guiden er et samarbeid mellom:

 

 

Prosjektet er støttet av:

6. Avfallshåndtering

Alt vi ikke bruker på nytt blir avfall og gir utslipp når det forbrennes. Vi kan gjøre mange enkle grep for å redusere avtrykk og avfall fra arrangementet vårt. Se også kapitlet om mat og drikke for detaljer rundt engangsartikler og plast, og kapitlet om dekor og markedsføringsmateriell for tanker rundt hvordan dere kan redusere avfall i de sammenhengene.

Ni konkrete ting du kan gjøre
 1. Lag planer for å redusere avfall fra alle delene av arrangementet. Hvilke deler produserer mest avfall per i dag? Hvor mye kaster dere hvert år? 
 2. Kast minst mulig restavfall.
 3. Mest mulig av avfallet skal materialgjenvinnes. Finn ut av hva som kan materialgjenvinnes i din kommune ved å ta kontakt med kommunen eller et avfallshåndteringsselskap. 
 4. Sorter i rene fraksjoner slik at det er lett å materialgjenvinne. Eksempler på fraksjoner som kan materialgjenvinnes når det er rent nok: papp & papir, mykplast, glass, aluminium og metall. 
 5. Bestill levering av søppeldunker og henting av avfall med utslippsfri transport. 
 6. Forsøk å unngå å kjøpe singelemballerte produkter, og be om info fra leverandøren hvis det er uklart hvordan det emballeres. Kan de levere i store enheter? 
 7. Gjenbruk all emballasje 
 8. Gjør det enkelt for deltakerne å sortere riktig. Teip gjerne fast eksempler på de ulike tingene (kopper, bestikk, tallerkner, matemballasje etc) på selve søppelkassa for visuell hjelp. 
 9. Planlegg utplassering av avfallsdunker ut fra bruken av ulike rom/deler av arrangementet. hvor skal det stå store dunker til matavfall og produksjonsavfall fra feks kjøkken eller teknisk rigg, og hvor trenger vi beholdere til glassavfall og annet søppel fra deltakerne?
Linker og mer info

I indre by i Oslo kan Elskede by levere og hente alt materiell og mesteparten av avfallet utslippsfritt, med sykler og elbiler. 

7. Elektrisitet og oppvarming

Kunnskapspartnere:

I et arrangementslokale bruker vi elektrisitet til blant annet lys, lyd, oppvarming m.m. I tillegg kommer strømbruken på datasentrene hvor vi lagrer videoer etc. fra arrangementet. Se også kapitlet om digitale arrangementer.

Tre konkrete ting du kan gjøre:

Linker og mer info

Les mer om ZEROs arbeid innenfor energisystemer.

Se energi-sesjonene fra Zerokonferansen 2020, med temaer som hydrogen, havvind og lansering av New Energy Outlook ved Bloomberg NEF.

8. Arrangementslokale, hotell og overnatting

Hvor du velger å arrangere og innlosjere kan ha mye å si for det totale klimaavtrykket til arrangementet ditt. 

Fem konkrete ting du kan gjøre:

Miljøstiftelsen ZERO, Kommunikasjonsforeningen og JCP fikk i juni 2020 støtte til å bygge en ressursbank for å hjelpe arrangementsbransjen til å holde klimavennlige arrangementer.

Tusen takk til Bergesenstiftelsen for støtten. Les mer om tildelingen her.