fbpx
Vi jobber med

Energisystemer

Klarer vi å erstatte dagens fossile energibruk fra kull, gass og olje med fornybar energi fra sol, vind, vann og bio, løser vi klimakrisen. Derfor trenger vi å bygge mer fornybar energi så raskt vi kan.

Derfor jobber ZERO med energisystemer

Fornybar energi er grunnlaget for et samfunn uten utslipp. Men vi er langt unna. Bare rundt 11 prosent av energien som produseres i verden i dag er fornybar, og bare 26 prosent av strømproduksjonen. For å unngå skadelig global oppvarming haster det derfor med å bygge mer fornybar energi.

Nesten all elektrisiteten vi produserer i Norge er fornybar. Men vi bruker mye fossil energi i transportsektoren, til biler, lastebiler, båter og fly. I tillegg bruker vi fossil energi i industrien og til olje- og gassproduksjon. Denne må også erstattes med fornybar energi. Den kan vi få fra vindkraft på land og til havs, noe gjennom å ruste opp vannkraftverk, og noe gjennom å energieffektivisere hus og bygninger.

I Europa produseres fortsatt elektrisitet med kullkraft. Bruk av kullkraft fører til store klimagassutslipp globalt, og til sur nedbør som også treffer Norge. Vår vannkraft og fornybar energi kan gjennom kraftkabler mellom Norge og Europa bidra til å fase ut kullkraft.

11%

Andelen av den globale energiproduksjonen som var fornybar i 2018

Kilde

Dette gjør ZERO

Vi jobber opp mot fornybarbransjen og myndighetene for at Norge skal bygge nok fornybar energi og kraftnett til at vi kan fase ut all vår fossile energibruk.

ZERO jobber for at:

  • Utbygging av nye mellomlandsforbindelser iverksettes.
  • Utbygging av fjernvarme og lokale energiløsninger for å hindre store investeringer i strømnettet.
  • Forbud mot all bruk av fossil olje og gass i byggsektoren og i fjernvarme.
  • Fornybar energibruk offshore, enten gjennom elektrifisering med kabler fra land eller ved utbygging av havbasert fornybar energiproduksjon.
  • Utnyttelse av Norges komparative fortrinn innen offshore havvind, ved å utvikle teknologi, bygge opp en leverandørindustri og erstatte fossil kraftbruk offshore.
  • Høyere CO2-avgifter på bruk av fossil energi for å redusere bruk og skape konkurransefortrinn for fornybare løsninger.
  • Et robust og effektivt strømnett for rask elektrifisering av samfunnet.

Rapporter og publikasjoner

17. august 2022 | ZERO-rapport

Differansekontrakter for hydrogen

5. april 2022 | ZERO-rapport

ZERO 2030: Slik når vi klimamålene

31. mars 2022 | ZERO-rapport

Jakten på klimanøytralitet og ansvarlig bruk av klimakreditter