Kategori: Pressemelding

    Norge har den mest utviklede klyngen av bedrifter som satser på fornybar energi i utviklingsland av de skandinaviske landene. Vi kan likevel lære av dansk og svensk politikk for å fremme slike investeringer, viser ny rapport Multiconsult har utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund. I rapporten “Scandinavian Investments in Renewable Energy in Developing

Read more

– Med så beskjedne skritt på klima i budsjettforliket, må KrF levere vesentlig større gjennomslag i regjeringsforhandlingene, sier ZERO-leder Marius Holm. – Dette budsjettforliket leverer ikke på KrFs løfter om å prioritere klima, godt illustrert ved at det ikke engang er en egen overskrift i forliket, sier Marius Holm, leder i ZERO. – Den økte

Read more

På Zerokonferansen i 2017 forpliktet et knippe av Norges største selskaper seg til å etterspørre utslippsfrie personbiler og lette varebiler. I forbindelse med årets Zerokonferanse tar de et skritt videre og vil etterspørre også tyngre fossilfrie kjøretøy. Samtidig ber de om forsterkede politiske virkemidler for å få fart på utrullingen. GreenFleet-bedriftene Posten, Ruter, Veidekke, Tine,

Read more

– Uten en gradvis opptrapping av avgiftene som setter fart på overgangen til utslippsfrie biler, kommer vi ikke i mål med nødvendige utslippskutt, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. ZERO er også skuffet over at det ikke er noen nye virkemidler for å få fart på omleggingen av varetransporten. – Avgiftene må opp nå

Read more

– Klimapanelets rapport viser at en tryggere verden krever en langt mer offensiv klimapolitikk enn regjeringen legger opp til i statsbudsjettet, sier Marius Holm, leder i ZERO. – Budsjettforslaget inneholder noen gode forslag, men ZERO forventet større grep i Venstres første statsbudsjett som del av regjeringen, sier Holm. Klimapanelets rapport viser at det trengs et

Read more
Pressemelding fra ZERO: En solid grunnmur for god klimapolitikk   ZERO er grunnleggende positiv til mange av hovedgrepene i den nye regjeringserklæringen. - Mye gjenstår, regjeringens klimapolitikk er ikke ferdigsnekret, men utgangspunktet lover godt, sier Marius Holm, leder i ZERO. - Det er viktig at regjeringens ser at klimapolitikken må bidra til klimaløsninger som kutter
Read more