Siste nytt om fornybare og utslippsfrie busser

Foto: Ruter

Nullutslipp busskonferanse med befaring, Oslo 28. – 29. august

I 2017 arrangerte vi studietur til Eindhoven for å lære om utrulling av elbusser. Nå som elbussutrullingen har startet for fullt i Norge trenger vi ikke lenger å reise til utlandet for å høste erfaringer fra en større flåte med utslippsfrie busser. Innen august blir det over 120 utslippsfrie busser i drift i Oslo-regionen. Vi tar nå initiativ til å samle kollektivbransjen til konferanse med befaring for å lære av erfaringer med gjennomføring av anbud, oppstart og drift i hele landet. Fokuset vil være kunnskap som trengs til gjennomføringen av skiftet til utslippsfri og fornybar kollektivtrafikk over hele landet. Konferansen arrangeres i samarbeid med Ruter, Kollektivtrafikkforeningen og Nordisk Energiforskning, 28. – 29. august i mobilitetsuka i Oslo. Mer informasjon her.

70 nye elbusser i drift i Oslo i løp av mai

Mot slutten av mai settes de 70 nye elbussene i Oslo i drift. Unibuss, Nobina og Norgesbuss setter i drift elektriske busser fra VDL, BYD, Solaris og Mercedes-Benz. De første elbussene var på plass i Oslo i februar og har vært igjennom omfattende testing, blant annet av nytt IT-utstyr som Ruter skal implementere for alle busser. Les mer her

Første elektriske regionsbusser av klasse II til Asker i 2020

Ruter har nå tildelt kontrakt til Vy Buss og Unibuss for busstrafikken i Oslo Vest, nye Asker og Bærum. Bussanbudet var et av de største bussanbudene i Norge, med totalt 264 busser og oppstart 28.juni 2020. Alle bussene vil være med fossilfritt drivstoff, med 43 elektriske busser fra oppstart, inkludert de første 18 elektriske regionsbussene i klasse II.  Dette er en svært viktig milepæl som åpner opp mulighetene for utslippsfri busser på langt flere bussruter i Norge. Antallet utvides til 169 elbusser i 2025, da hele Bærum skifter til elbuss. Les mer her

Biogass på 70% av bussene til Vestfold Nord

Nettbuss vant Kollektivtrafikk Vestfold Nord, i hovedsak innenfor kommunene Sande og Holmestrand, samt enkelte ruter i kommunene Re, Drammen, Svelvik og Horten. Det var krav til 70% biogass i anbudet, og bærekraftig biodrivstoff eller el på resten, med oppstart fra 1.1.2020.

Norge får den lengste selvkjørende busslinjen i verden

Kongsberg får hva man hevder er både den lengste og mest avanserte busslinjen i verden som trafikkeres med selvkjørende busser. Dermed innledes den tredje fasen med selvkjørende busser i Kongsberg. Hittil har den autonome busslinjen bare gått mellom byens sentrum og rådhuset, men nå skal den forlenges til Teknologiparken. Reisetiden mellom stasjonene er 22 minutter. Les mer her.

Skuffende nei til elbuss i Rogaland

Fylkestinget i Rogaland vedtok nylig å ikke følge anbefalingene fra Kolumbus om valg av elbuss på Ryfylke Sør-anbudet. Elbussopsjon på hele anbudet for 36 elbusser ville ha gitt det første anbudet med helt utslippsfri busser og med elektriske regionsbusser. ZERO er veldig skuffet over at fylket heller valgte fossil diesel, i strid med både Stortingsvedtak og miljøkrav i lov om offentlig anskaffelser. Saken viser med tydelighet behovet for styrkede virkemidler fra Regjeringen for gjennomføring av Stortingsvedtakene om nullutslipp og fossilfri buss, med krav og finansiering som Samferdselsminister Jon Georg Dale må levere på i den  kommende handlingsplanen for fossilfri kollektivtrafikk.

Venter på Regjeringens handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk

Regjeringen skal legge fram en handlingsplan for fossilfri kollektivtrafikk 2025. Planen skulle ha kommet før påske, men er utsatt noe. ZERO har klare forventninger til Samferdselsminister Jon Georg Dale og Regjeringen om nødvendig forbedring av virkemidlene, med krav og finansiering for å gjennomføre Stortingsvedtakene om “kollektivtrafikken i 2025 som hovedregel benytter null- eller lavutslippsteknologi eller klimanøytralt drivstoff”.  Og “krav om eller iverksette tiltak som gjør at alle nye offentlige kjøretøy…. benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette”.

 

Pågående anbud med fornybare og utslippsfrie busser

Pågående anbud

  • Ålesund, Giske og Sula: FRAM/Møre og Romsdal fylkeskommune har anbud ute på rutepakke 1. Minimumskrav stilt til 10 elbusser – på ca 1/4 av rutekilometerne i anbudspakken. Anbudsfrist 13. juni 2019. Mer informasjon

Kommende anbud

  • Bodø: Nordland fylkeskommune har ute Bussanbud Salten med oppstart 1. januar 2020. For bybusslinjene i Bodø skal det som en del av konkurransen tilbys elbusser. Anbudsfrist var 28.feb, men anbudet ble kansellert.
  • Oslo sentrum/Syd: Busstjenester Oslo 2021/2022. Anbud høst 2019. Kanskje krav til nullutslipp for hele anbudet.

Anbudsevaluering/forhandlinger – venter på kontraktstildeling

  • Bergen sentrum: Anbudet for bussdriften i Bergen sentrum hadde anbudsfrist 30. januar. Det var vedtatt krav til utslippsfrie busser for 10 av linjene. Kontraktstildeling er ventet i juni.
  • Nord Rogaland/Haugalandet: Kolumbus har utlyst anbudet med kvalifiseringsfrist 12. mars. I anbudet ber Kolumbus om opsjon på batterielektriske busser på deler av anbudet, samt biodrivstoff på resten. Det vil bli tatt en politisk avgjørelse på valg av opsjon(ene) i juni. Oppstart 1. juli 2020.
  • Kollektivtjenester i Hamarregionen 2020: Anbud for hele Hamarregionen med 100-120 busser med oppstart 1. juli 2020. 50 prosent av produksjonen som gjennomføres med klasse I bybuss skal være utslippsfri eller med biogass fra 1.7.2022. Fra 1.7.2025 skal 100 prosent av klasse I bybuss være utslippsfri eller biogass,  samt 30 prosent miljøvekting. Anbudsfristen var 22. februar. Kontraktstildeling ventet rundt mai/juni.

 

Nordiske/Internasjonale nyheter:

Danmark har fått sin første elbussby

Nå er samtlige bybusser i Roskilde i Danmark elektriske. 20 batteribussar från den kinesiska busstillverkaren Yutong. Bussarna i Roskilde är normallånga stadsbussar, det vill säga tolv meter långa och laddas i depå. Varje buss har tolv batteripaket som tillsammans levererar 374 kWh. Det uppges räcka till 250 – 300 kilometer körning, men siffran får nog tas med en nypa salt och torde avse ideala förhållanden. Att räckvidden är kortare än uppgivet framgår också av att de på en av linjerna i Roskilde måste gå in i depå för tilläggsladdning under trafikdagen. Av de 20 bussarna ska 17 gå i daglig trafik, vilket betyder att vagnreserven är ovanligt stor. Les mer her

Helelektrisk bussdrift i Trelleborg fra desember

Trelleborg är bland de första skånska kommunerna som nu får en helelektrifierad stadsbusstrafik. Avtalet innebär att stadstrafiken från december uteslutande kommer att köras med elbussar – tio Mercedes-Benz eCitaro. Les mer her

Fler elbussar i Köpenhamn

E.ON och bussbolaget Arriva har slutit ett avtal om att ersätta 21 dieselbussar med eldrivna fordon. Busslinjen 2A tillhör Köpenhamns mest trafikerade, med drygt 6 miljoner passagerare årligen. I december är det nämligen slut med dieselavgaser på ytterligare en busslinje i den danska huvudstaden. Les mer her

Europas største order med 800 elbusser til Paris innen 2024

Lokaltrafiken i Paris, RATP har inngått avtale om levering av 800 elbusser i trafikk innen 2024, delt på 3 bussleverandører (franske): Heuliez, Bolloré og Alstom. Første leveranse er 150 elbusser mot slutten av 2020 (50 fra hver leverandør).

A first batch of charging infrastructures in Paris will be provided by the Polish consortium Ekoenergetyka-Polska and El-Cab. Paris set the goal of a clean bus fleet by 2025: to that date, 2/3 of the buses are expected to be electrically powered, 1/3 biogas powered. Today, RATP has close to 4 700 buses, including 83 electric buses.  So far, the Brittany-based company Bolloréhas provided the largest part of RATP’s currently operating electric buses.  A new large electric bus procurement procedure will soon been launched.   Les mer her

Groningen & Drenthe Order 159 Electric Buses

Qbuzz, the public transport operator in the Dutch provinces of Groningen and Drente, have ordered 159 electric buses to be in service from mid-December. By the end of the year, about half of Qbuzz’s fleet will be made up of electric buses. 60 ebuses comes from Ebusco, 45 from VDL and 55 from Heuliez. The vehicles ordered from Ebusco have a range of up to 400 km for local transport. Les mer her

Germany releases extra €180M to fund electric buses

The German Ministry for the Environment (BMU) is providing an additional 180 million euros for the purchase of electric buses to select cities exceeding the NOx levels set within the EU. Overall funds for electric buses at 300 million euros for the years up to 2022. Les mer her

Berlin’s largest bus fleet gets first of 225 fully-electric buses

The delivery of the first of 15 all-electric eCitaro buses from Mercedes-Benz for Berlin’s largest bus fleet, BVG. With a goal to transition to the fleet to 100% electric by 2030, 225 electric buses have been planned so far, 15 of which will be articulated. Berlin has earmarked 106 million euros ($A168 million) for BVG’s transition to zero emissions buses. Les mer her

30 electric buses to Brussels Airport

The first 12-metre buses have already been put into service. The delivery also included 30 charging points with which the electric buses can be charged overnight in the terminal. The task of the e-fleet will be to transport airport passengers from the terminals to the aircraft or vice versa. Flygplatsen räknar med att bytet från dieselbussar till elbussar innebär att man minskar de årliga utsläppen av koldioxid med 600 ton. Les mer her

Europas største depo for elbusser innviet i Hamburg

Det är lokaltrafiken i Hamburg, Hamburger Hochbahn, som har invigt sin stora, nya bussdepå i Alsterhof i Hamburg som rymmer 240 elbussar som också laddas och servas i depån. Hamburger Hochbahn storsatsar på elektrifiering av stadsbussarna och kommer från nästa år enbart att köpa emissionsfria bussar. Hochbahn har idag cirka 1 000 bussar i trafik. och har nu beställt sina 30 första serietillverkade batteribussar i en order som busstillverkarna Solaris och Mercedes-Benz delar på. Samtidigt pågår en upphandling av ett stort antal elbussar. Tilldelningsbeslut kommer nästa år.  Redan om tre år kommer hälften av alla bussar från depån i Alsterdorf att vara utsläppsfria, Les mer her

56 elbusser til Frankfurt

Mercedes-Benz har fått sin första stororder på sin batteridrivna stadsbuss eCitaro. Det är lokaltrafiken i den tyska staden Wiesbaden, nära Frankfurt am Main, som på onsdagen beställde 56 . De första bussarna ska levereras senare i år, återstoden under 2020. De första femton bussarna till Wiesbaden kommer att vara utrustade med tolv paket med litiumjonbatterier med en sammanlagd kapacitet på 292 kWh. De resterande 41 bussarna ska ha nyutvecklade solid state-batterier. På de aktuella bussarna räcker sju batteripaket för en kapacitet på 441 kWh. Det innebär enligt Mercedes-Benz att bussen även i vinterkyla och med enbart elvärme utan tillsatsvärme får en räckvidd på över 200 kilometer enligt testmetoden SORT 2. Det är en mätmetod som ska spegla fordonets energiförbrukning under verkliga trafikförhållanden, i det här fallet i trafik i medelstora städer och förortstrafik. ESWE Verkehr har idag en flotta på 271 bussar som trafikerar 41 linjer och närmare 60 miljoner passagerare per år. Les mer her

15 Irizar ie tram e-bus model to Switzerland

Irizar has signed a contract for 15 zero emissions electric buses and charging infrastructure for Schaffhausen in Switzerland. This is a lighthouse project with the aim of electrifying public transport in the city of Schaffhausen. There will be the possibility for a second phase in 2022-2027 when the amount could rise to 47 vehicles, 20 quick charging stations and 51 in-depot charging stations. Les mer her

London’s first hop-on hop-off 100% electric double-decker bus

London the first electric tourist double-decker has a range of 150km and will on an average day will make 125 stops on a single charge. It will be charged overnight and can run for up to 11.5 hours.  With six months to go until the introduction of the Ultra Low Emission Zone in central London, electric vehicles are growing in popularity. RATP has worked with four industrial groups in Europe – UNVI, Ziehl Abegg, BMZ and SAF – to design this first double-decker, open-top electric vehicle which was also launched in Paris in 2018. The Extrapolitan alliance is planning to roll out the 100% electric double decker bus on several of its networks, starting with The Original Tour in London, present in 19 cities around the world: Paris, London, Hong Kong, Berlin, Copenhagen, Stockholm, Helsinki, Nice, Marseille, Athens, Bath, Windsor, Cardiff, Riga, Tallinn, Budapest and Split, Rome and Monaco.  Les mer her

Vietnam getting 3,000 electric buses

A new nonprofit bus service coming to Vietnam next year will introduce at least 3,000 new electric buses to Vietnamese roads.. VinBus will only operate electric buses. Les mer her

Beijing takes delivery of 2,790 electric buses and states that at the end of 2019 its bus fleet will be 94% new energy buses

On the 25th of March, Foton Motor and Beijing Bus Group held a delivery ceremony for 2,790 electric buses. It was reported that by the end of 2019, the Beijing Bus Group fleet will be 93.7% new energy buses. Les mer her

All buses in all major Chinese cities to be new energy vehicles in 2020

The Chinese Ministry of Communications issued a notice that by the end of 2020, all buses in key regional municipalities, provincial capitals, and planned cities must be new energy vehicles. This will require all remaining non-electric buses to be replaced. Although, this official notice is not an easy task, as not all cities have had the same electrification path as Beijing, Shanghai, and Shenzhen. Les mer her

China’s Electric Buses Save More Diesel Than All Electric Cars CombinedBy the end of this year, a cumulative 270,000 barrels a day of diesel demand will have been displaced by electric buses, most of it in China. Les mer her

14 electric buses in Alexandria, Egypt

The Public Transport Authority of Alexandria is preparing to receive 14 electric buses in mid-May. Alexandria’s Public Transport Authority received the first electric bus in October 2018, which was tested for a period of up to three months. The transport authority announced in 2017 a public tender for the supply of 15 electric buses. Les mer her

64 Electric Buses For Medellín, Colombia

64 electric buses, to be operating in August, making this the largest electric bus fleet in Colombia. The city made the decision to move forward with the large purchase of 64 buses in 2017. BYD won a contract to supply. Les mer her

New York aims for 100 % electric airport shuttle bus fleet by the end of 2020

The Port Authority of New York and Jersey has announced that 50 per cent of its shuttle bus fleet at the three major regional airports will be all-electric by summer 2019. And aim for 100% by end of 2020 Les mer her

Colorado getting 24 new electric buses through Volkswagen settlement

Colorado is using some of its allocated money from Volkswagen’s Dieselgate emissions settlement to remove 28 diesel-powered buses from state roads and replace them with 24 new electric buses. Les mer her

First ebuses to Ecuador

Ecuador sin første komplette elbussflåte er nå på plass i byen Guayaquil, landets største by. Det er Build Your Dreams BYD som fikk ordren på 20 batterielektriske busser. Les mer her

Rebuilds diesel buses to electric

Complete Coach Works (CCW), headquartered in Riverside, California took a different path of electrifying buses – instead of offering new electric buses, they are rebuilding existing diesel buses to electric drive. Operators can literally convert their existing fleet or purchase newly refurbished buses from CCW’s inventory and reportedly save money compared to brand new vehicles. The latest offer from CCW is optional 466 kWh battery packs for long-range, which maybe will tempt even more agencies to switch to electric. Les mer her

$200M battery leasing program to accelerate electric bus adoption

US electric bus manufacturer Proterra is scaling up its battery leasing program, removing one of the largest barriers to widespread e-bus adoption as it looks to put its buses on even footing with diesel counterparts when it comes to upfront costs. Proterra announced it is partnering with Japanese company Mitsui & Co. to create a $200 million credit facility in support of the company’s battery lease program. The investment will help to make Proterra’s electric buses more affordable for more transit customers, and should help fleets go electric on a larger scale. Proterra’s program allows transit customers to purchase the electric bus separately from its battery, which the company says makes its electric bus “roughly the same price as a diesel bus.”Customers pay to lease the battery separately, and Proterra points out that operating funds which would have gone toward fuel in diesel buses can now be earmarked for the battery lease payment. The battery lease program lasts 12 years, which Proterra owns and guarantees the performance of “through the life of the bus, decreasing operator risk.” The batteries also come with a performance warranty and a midlife replacement. Proterra and Mitsui also announced an effort to use batteries from the leasing program in “secondary applications after the end of their useful life in a vehicle.” Les mer her

Verdens lengst elbuss på 27 meter

Bussen uppges ha en kapacitet på 250 passagerare och är enligt BYD världens längsta fullelektriska buss for BRT. Toppfarten anges till 70 km/t. Les mer her

MAN presenterte sin første elbuss Lion’s City E

Endelig (!) har også MAN nå lanser elbuss, slik at nå alle de store bussprodusentene i Europa har elbuss. Bussen ble lansert på Bus2Bus messen i Berlin i mars. Serieproduktion av denne starter i andre halvdel av 2020. Med 480 KWh batteri for 12m. og 640 kWh for 18m. for min. 200 km rekkevidde. Les mer her

Første ordre på elbuss med sporvogn design

Spårvagns- och tågtillverkaren Alstom har fått den första ordern på företagets unika elbuss Aptis. Det är en fullelektrisk, tolv meter lång stadsbuss som nu har beställts i tolv exemplar av lokaltrafiken i den franska staden Strasbour.  Från Alstom betonar man att Aptis är en elbuss som inte är utvecklad ur normala bussar. Istället är den utvecklad från grunden med företagets mångåriga erfarenheter av spårvagnstillverkning. Bland egenskaperna finns fyrhjulsstyrning som ger en mycket liten vändradie. Interiören på Aptis är starkt inspirerad av moderna spårvagnar med ett helt plant. Den första prototypen presenterades i mars 2017. Sedan dess har fyra exemplar av bussen testats i reguljär trafik i en rad städer i Frankrike, Belgien, Tyskland, Nederländerna och Spanien. Les mer her

Världspremiär för självkörande elektrisk Volvobuss

Volvo Bussar och den tekniska högskolan NTU (Nanyang Technological University) i Singapore presenterade på tisdagen vad man hävdar är världens första fullstora, självkörande elbuss  trafik.   Inom kort ska den trafikera NTU:s universitetsområde, alltså dess campus, och senare även gator utanför detta. Projektet ingår i Singapores satsning på att ta fram nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Singapore har uttalat att självkörande bussar ska införas i flera områden i landet år 2022. Den självkörande elbussen är en enplans Volvo 7900 Electric. Les mer her

Nobina: – “elbussar kommer snabbt”

Nobinas vd Magnus Rosén räknar också med en snabb ökning av elektrifieringen av busstrafiken och troligen även elbussar i landsbygdstrafik inom en snar framtid. – Utvecklingen går snabbt och inom en snar framtid ser vi troligen även elbussar för trafik på landsbygden. Vid utgången av året hade vi 50 elbussar i drift, och vi räknar med att denna siffra tredubblats om ett år, för att sedan fortsätta öka i snabb takt. – Vår bussflotta drivs idag på 81 procent förnybara drivmedel och inom ett par år har vi fler elbussar än dieselbussar, skriver Magnus Rosén. Les mer her

 

Er du nysgjerrig på siste nytt innen utslippsfrie og fossilfrie busser og kollektivtrafikk? Her har ZERO samlet noen gode nyheter vi har sett på dette i det siste. Har du tips til andre gode nyheter innen dette emnet?  Send en e-post til: marius.gjerset@zero.no

 

SE TIDLIGERE NYHETER HER

 

Endelig er de store elvarebilene her

Foto: IKEA

Møller har nå endelig begynt å levere VW e-Crafter. Bilen har en totalvekt på 3,5 tonn, nyttelast på 950 kg og et lastevolum på 10,7 m3. Oppgitt rekkkevidde er på 173 km, med mulighet for å hurtiglade 80% på 45 min. Prisen starter på 630.000 kr, og per 1. mai er det registrert 31 biler i Norge. De har blant annet levert biler til Kolonial.no.

De første Maxus EV80 ruller nå på norske veier og forhandles av RSA. Maxus er et hittil ganske ukjent merke i Norge, eid av kinesiske SAIC, som er verdens 7. største bilprodusent. Maxus er et nyttekjøretøy-merke som nå satser i det europeiske markedet, der Norge er et pionèrmarked. Maxus EV80 har også 3,5 tonn totalvekt, med nyttevekt på 950 kg, 10,2-11,5 m3 lastevolum og tillatt hengervekt på 1250 kg. Denne har en «offisiell» rekkevidde på 192 km og kan hurtiglades. Per 1. mai har de levert 22 biler i Norge.  De har blant annet levert biler til Posten/Bring.

Bedre tilgjengelighet på større elektriske kjøretøy begynner å gi utslag i flere spennende initiativer:

Ragn-Sells, Bring og KLP lanserte tidlig i april Elskede By i Oslo, der elektrisk transport kombineres med samarbeid om distribusjon av gods og innsamling av avfall som reduserer både transport og utslipp. IKEA lanserte tidlig i mai at de i samarbeid med Bring nå tilbyr utslippsfri hjemlevering, og at de i løpet av de nærmeste årene kun skal benytte elektriske varebiler til hjemlevering i Oslo, Asker og Bærum. Innen 2025 skal IKEA bruke kun nullutslippskjøretøy til hjemleveranser, leiebiler og interne transporter. DB Schenker satser nå også på utslippsfri og fossilfri varetransport, og lanserer den 8. mai Oslo City Hub. Dette er en samlastningssentral der de nå skal kunne levere 80% utslippsfri distribusjon innenfor Ring 3, og 100% innen 2020. Dette vil de få til ved hjelp av elvaresykler, elvarebiler og etter hvert ellastebiler.

Bredere tilbud av elvarebiler i sikte i løpet av de nærmeste årene

Mercedes-Benz har åpnet ordrebøkene for eVito, mellomstørrelse varebil med 150 km rekkevidde, opp til 990 kg nyttelast og 6,6 m3 lastevolum, og levering i løpet av 2019. Sprinter kommer også i elektrisk versjon i løpet av 2019 med opp til 1040 kg nyttelast og opp til 150 km rekkevidde.

Volkswagen kommer også med ABT e-Caddy Maxi og e-Transporter med planlagt produksjonsstart i 2. halvdel av 2019. e-Transporteren vil kunne leveres med rekkevidde på 208 og 400 km etter NEDC, med nyttelast på hhv. 1000 og 700 kg, med mulighet for hurtiglading og trolig hengerfeste. e-Caddy vil leveres med 220 km rekkevidde etter NEDC.

På nyttekjøretøy-utstillingen i Birmingham 30. april stod utslippsfrie kjøretøy i fokus, med lansering av flere nye elvarebiler. Her ble det kjent at det vil komme elektrisk Citroën Jumper og Peugeot Boxer fra PSA med rekkevidde på 160-225 km, og en elektrisk Opel Vivaro, som blir lansert i Norge i 2020.

Maxus lanserte også en ny elvarebilmodell i mellomstørrelsen: EV30. Denne er utviklet som en elvarebil fra bunnen, og vil leveres i to størrelser. 4,8 og 6,5 m3. Denne vil komme med 225 til 325 km rekkevidde, og salget starter i første kvartal 2020. Denne ble presentert på ZEROs frokostmøte 2. april.

BYD satser også i Europa med elektriske nyttekjøretøy. I første omgang har de lansert at de kommer med T6, 7,5 tonns elektrisk lastebil, og T3, mellomstor elektrisk varebil i løpet av de nærmeste årene. Disse planene ble blant annet presentert på ZEROs frokostmøte 2. april

Stadig høyere omsetning av avansert biodrivstoff

Omsetningen av avansert biodrivstoff økte med hele 40 prosent i fjor sammenlignet med året før. – Det er svært gledelig å se en økende etterspørsel i markedet av produkter med høy klimanytte, sier Christine Holtan Bøgh i ZERO.

Det kommer fram i en ny rapport som Miljødirektoratet presenterte fredag. Rapporten viser at omsetningen av avansert biodrivstoff i Norge økte fra 140 millioner liter i 2017 til 200 millioner liter i 2018.

– Det er gledelig at omsetningsvolumet av disse produkter har hatt en betydelig økning. Gjennom økt etterspørsel, skaper vi et attraktivt marked for biodrivstoff med høy klimanytte, noe som stimulerer til investeringer i ny bærekraftig biodrivstoff-produksjon i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO.

Avgjørende for å nå klimamålene
– Bærekraftig biodrivstoff vil være avgjørende for at transportsektoren når sine mål om utslippskutt og utfasing av fossile drivstoff. Transportsektoren trenger større volumer av biodrivstoff med høy klimanytte, sier transportansvarlig, Christine Holtan Bøgh, i ZERO.

Transportsektoren står for om lag 1/3 av de totale årlige norske Co2-utslippene på ca. 50 millioner tonn.

Nedgang i omsetning av palmeolje

Den totale omsetningen av biodrivstoff var på 500 millioner liter i 2018 mot 660 millioner året før, en reduksjon på 25 prosent. Nedgangen av totalomsetningen er direkte knyttet til nedgang i omsetning av palmeolje. Det er en direkte sammenheng mellom økt bruk av palmeolje og avskoging, og norsk klimapolitikk må ikke bidra til økt etterspørsel etter biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.

– ZERO forventer at regjeringen følger opp budsjettvedtaket fra 2018 og faser ut biodrivstoff med høy avskogingsrisiko. Vi mener det bør innføres veibruksavgift på denne typen drivstoff, og at slikt drivstoff ikke kan bidra til å oppfylle omsetningskravet. Samtidig vet vi at regelverket som skal sikre utfasing av palmeolje vil presenteres i statsbudsjettet for 2020, sier Holtan Bøgh.

– For å stimulere etterspørsel etter bærekraftig biodrivstoff som ikke er knyttet til avskoging, bør det være et krav om at omsettere jevnlig rapporterer hvilke råstoff som benyttes i biodrivstoff i Norge, sier Anne Marit Post-Melbye.

Definisjoner

Bærekraftig biodrivstoff: sertifisert iht. EUs bærekraftskriterier, fastsatt i Produktforskriften, og inneholder ikke palmeolje eller biodrivstoff med høy avskogingsrisiko.
Avansert biodrivstoff: kommer fra definerte råstoff, typisk avfall, rester og skog, og teller dobbelt i oppfyllelsen av omsetningskravet.
Høy klimanytte: de beste biodrivstoffene som overoppfyller minstekravene til klimanytte på 50 % i bærekraftskriteriene.

For pressehenvendelser, kontakt:
Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i ZERO, telefon 915 82 971
Anne-Marit Post-Melbye, fagansvarlig for industri i ZERO, telefon 959 05 732

Her kan du lese mer om omsatt biodrivstoff i 2018

Fornybare drivstoff en forutsetning for å nå regjeringens klimamål

Av: Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig for transport i Miljøstiftelsen ZERO
Kronikken ble først publisert i Dagsavisen 15. april 2019

Norsk elbilsatsing gir resultater både i form av utslippskutt, inspirasjon og erfaringsoverføring over landegrenser. I mars var tre av fire nye personbiler i Oslo elektriske, og nær 60 prosent i landet sett under ett. Drømmen om 100 prosent nybilsalg i løpet av få år kan bli virkelighet. Nå står resten av transportsektoren for tur.

For å oppnå teknologi- og klimamålene for hele transportsektoren i tråd med Nasjonal Transportplan, må det bli mulig å lade elkjøretøy, samt fylle hydrogen og bærekraftig biodrivstoff over hele landet. Der er vi på langt nær i mål.

Regjeringen har lenge varslet en handlingsplan for fornybare drivstoff til landbasert transport. ZERO har høye forventinger til denne planen, for det er absolutt ingen tid å miste. Granavolden-erklæringen har ambisiøse mål for nullutslipp både innenfor personbiler, varebiler, busser og lastebiler frem mot 2030. Å levere på dette vil kreve langsiktig politikk. Infrastrukturen for lading, hydrogenfylling og bærekraftig biodrivstoff må komme på plass, ellers vil ingen anskaffe kjøretøyene.

Innenfor godstransport må det satses både på batterielektrisk, hydrogenelektrisk og bærekraftige biodrivstoff. I byene kan elektriske busser og varebiler komme i trafikk raskt.  I havner og terminaler der maritim trafikk tilrettelegges for elektrisk eller hydrogenbasert drift, vil også batteri- og hydrogenelektriske lastebiler kunne lade og fylle.  Innen renovasjon og distribusjon vil både batterielektriske, hydrogenelektriske, biogass- og bioetanolkjøretøy være meget gode alternativer til kjøretøy på fossile drivstoff. Men kun hvis lading og fylling er tilgjengelig og kostnadseffektivt.

ZERO mener nye teknologiløsninger bør kommersialiseres så raskt som mulig. Men for å komme ordentlig i gang i nye markeder trengs også målrettede, statlige støtteordninger som sikrer at investeringene gjøres. Det må legges frem konkrete mål og tiltak for blant annet hurtiglading i distriktene, basislading for de uten egen parkeringsplass, ladeinfrastruktur i fellesgarasjer og borettslag, store ladeanlegg for vare- og lastebilflåter, minimum 20 hydrogenfyllestasjoner og testprosjekter for hurtiglading av flere nyttekjøretøy.  Nå er det opp til regjeringen å levere i tide til å nå egne klimamål.

Volum hovedtema på årets Hydrogensymposium i Tyssedal

Hydrogenrådgiver Sindre Østby Stub i full sving på det gamle kraftanlegget i Tyssedal

24. og 25. april samlet aktører fra den norske og internasjonale hydrogenbransjen seg i Tyssedal for å oppdatere hverandre om pågående prosjekter, og for å diskutere mulige samarbeid fremover. Hovedtema for årets treff var hvordan større volumer av utslippsfritt hydrogen kan bli realisert de neste årene.

Sindre Østby Stub og Anne Marit Post-Melbye, rådgivere i ZERO, presenterte hvilke tiltak de mener må til for å realisere denne målsetningen. Hovedutfordringen de trakk frem er priskonkurransen med fossile energi- og materialkilder, som i dag er langt billigere enn fornybart hydrogen. ZERO tar derfor til orde for miljøkrav i offentlige og private anskaffelsesprosesser og målrettede tiltak innen transport-, maritim- og industrisektoren, sektorer som har stort potensiale for å kutte utslipp gjennom bruk av hydrogen.

– Regjeringen må i den nye hydrogenstrategien komme med virkemidler som stimulerer økt etterspørsel etter hydrogen på tvers av flere sektorer. Hydrogen er en klimaløsning med stort potensial i industri, transport og maritimt, og hydrogenstrategien må vise tydelig hvordan krav, innkjøpsmakt, avgifter og Enova skal bidra til å realisere nye hydrogenprosjekter, forteller Sindre Østby Stub, rådgiver for hydrogen i ZERO.

Under hydrogensymposiet ble nyheten sluppet om at norske NEL har inngått avtale med det svenske prosjektet HYBRIT om å levere hydrogen til produksjon av fossilfritt stål. Like ved hydrogensymposiets lokaler ligger anlegget til Tizir AS som har ambisjoner om å realisere et lignende prosjekt. Vi håper den kommende hydrogenstrategien vil legge til rette for at slike prosjekter kan gjennomføres her i Norge.

 

Video and presentations from «How to electrify all urban transport by 2030?» April 2nd 2019

In 2019 Oslo is the European Green Capital, thanks to – among other things – the Norwegian car market being electrified at a record pace. The next ambition for Oslo is to become a zero emission city in 2030 and to electrify all urban transportation – vans, trucks, buses, ferries and heavy contruction machines. In this breakfast seminar we presented inspiring electrification projects, electric vehicle news and outlined the next steps towards a completely emission free transport sector that will help provide healthy, green cities and minimize the urban climate footprint.

Where: Oslo, Kulturhuset
When:
April 2nd 2019, 08:00-10:00

The seminar was streamed live on facebook and is available as a video here.

See more photos from the seminar on Flickr.

The seminar was part of a partner meeting in the Interreg project “Baltic Sea Region Electric”, where ZERO is a partner.

Presentations:

– How will the City of Oslo work to electrify all urban transport by 2030? By Lan Marie Nguyen Berg, Vice Mayor for Environment and Transport (Green Party), The City of Oslo.
– Electric buses in Oslo: 76 ebuses by summer 2019 – all zero emission by 2028. By Snorre Lægran, Planning Director, Ruter, a common management company for public transport in Oslo and Akershus.
– Electric urban ferry from Oslo to Nesodden in 2019. By Jarle Myrbø, Operations Inspector, Norled, one of Norway’s largest ferry and express boat operators.
– Charging infrastructure for electric passenger ferries in the Oslo Fjord. By Atle Holth, Director of Energy Infrastructure, Ruter.
– Bigger electric vans available in volum today will speed up emission free urban freight in Oslo. By Espen Kristoffersen, Brand manager MAXUS, RSA.
– BYD electric light and heavy commercial vehicles to be launched in Oslo soon. By Erik Bergboer, European Sales Director E-Trucks, BYD Europe B.V.
– Electric cargo bikes for city logistics in Oslo. By Lars Sveen, Head of Land Transport domestic Norway, Schenker.
– What can Oslo learn from the Swedish ElectriCity? Electric buses, trucks and ferries in Gothenburg. By Peter Lindgren, Coordinator ElectriCity, City of Gothenburg.
– We use electric excavators in Oslo – but how to cut all fossil energy use from construction sites by 2030? By Hege Schøyen Dillner, Chief Sustainability Officer/Group Executive Vice President at Veidekke ASA.

Contact persons:
Jenny Skagestad, jenny.skagestad@zero.no
Torfinn Belbo, torfinn.belbo@zero.no

ZERO er samarbeidspartner av Oslo europeisk miljøhovedstad 2019. Dette arrangementet er i regi av ZERO, men er også en del av miljøhovedstadsårets offisielle program. På miljøhovedstaden.no kan du lese mer om andre arrangementer i miljøhovedstadsåret. 

 

ASKO vil bygge utslippsfri transportkjede

I fremtiden kan elektriske fartøy som dette krysse Oslofjorden med forbruksvarer. Foto: Naval Dynamics

Norges største grossist vil utvikle en transportkjede som er hel-elektrisk og utslippsfri, både på land, til sjøs og i omlastingen. Enova støtter prosjektet med 119 millioner kroner til bygging av to autonome transportferger.

– Dette autonome transportfergeprosjektet viser vei for hva som er mulig å få til av helt utslippsfrie, framtidsrettede, gode klimaløsninger utviklet av verdensledende aktører i Norge, sier Marius Gjerset, teknologiansvarlig i ZERO.

To selvkjørende fartøy med en kapasitet på 16 semitrailere skal gå mellom Moss og Holmestrand og fortøyes automatisk i havn. Lasting og lossing vil foregå med elektriske terminaltraktorer, også disse vil med tiden bli ubemannede og autonome. Elektriske lastebiler vil frakte godset mellom havnene og ASKOs varelagre, skriver Enova i en pressemelding.

– Disse førerløse og elektriske skipene vil spare Norge for to millioner kjørte kilometer, 5.000 tonn CO2-utslipp årlig og erstatte 150 daglige trailerturer gjennom Oslofjordtunnelen fra Østfold til Vestfold, sier Torbjørn Johannson, styreleder i ASKO.

– Hvis ikke næringslivsaktører som ASKO går foran og tar i bruk nye utslippsfrie løsninger, stanser det grønne skiftet opp. Når noen går foran slik ASKO gjør her, ser andre aktører at dette er mulig, og politikerne ser at teknologien finnes og kan tas i bruk. Da er det lettere for andre å følge etter, legger Marius Gjerset til.

Prosjektet er fortsatt i planleggingsfasen og endelig beslutning er ikke tatt. Forventet oppstart gitt investeringsbeslutning er i 2021, med mål om full drift i 2024.

Grønn skipsfart

Norsk maritim leverandørindustri er blitt verdensledende på nullutslippsløsninger gjennom det store teknologiskiftet som har skjedd i fergebransjen, og på autonome løsninger, her representert ved Kongsberg Maritim som er med i dette prosjektet.

– Det er gledelig og avgjørende at det nå kommer utslippsfrie løsninger i andre deler av maritim sektor, forklarer Gjerset.

Regjeringen skal komme med en handlingsplan for grønn skipsfart før påske. Målet er å halvere klimagassutslippene fra skipsfarten og få til nullutslippsskip i alle fartøyskategorier.

– Her trengs det nye og forsterkede virkemidler for å få fart på utviklingen av langt flere fornybare og utslippsfrie løsninger i hele maritim sektor. Det må til om vi skal nå klimamålene og halvere klimagassutslippene de neste 11 årene fram til 2030, avslutter Marius Gjerset.

 

 

 

Bompenger for elbil er viktig for elbilmålene


Innlegget ble opprinnelig trykket i Adresseavisen 6. mars.
Av Torfinn Belbo, rådgiver for transport i miljøstiftelsen ZERO

Gjennom tydelig politikk og kraftige virkemidler er elbilveksten i Norge en av våre største klimasuksesser. Den baner vei for elektrifiseringen av hele transportsektoren. En suksess-kostnad er at fordelen med gratis bompassering blir dyrere og dyrere, samtidig som alle skjønner at den ikke kommer til å vare evig.

En bærekraftig elbilpolitikk skal både sikre bompengeinntekter for å finansiere vei og kollektivt, sikre målet om å hindre økt bilbruk i byer, og sikre en bred støtte i befolkningen. Det skal alltid lønne seg å velge elbil, og det vil det fortsatt gjøre selv om elbiler betaler den vedtatte maksgrensen på halv takst ved bompassering.

Det kommer kanskje som en overraskelse for mange at ZERO mener at elbiler skal betale i bomringen, men dette har vi ment helt siden 2015. Det avgjørende for å nå elbilmålene er ikke at bompengepasseringene er gratis, men at de har en klar og varig, forutsigbar bompengefordel.

Kjøpsfordel aller viktigst
Når du først har kjøpt en elbil, er den langt billigere å eie og kjøre takket være at den er langt mer energieffektiv enn en bil med forbrenningsmotor, og krever mindre vedlikehold. Men elbiler kommer til å være dyrere i innkjøpspris en god stund til, derfor er de fortsatt avhengig av kjøpsfordeler. Bevaring av fullt fritak for engangsavgifter og moms fram til 2021 er derfor viktigere enn å la elbilene slippe å betale i bomringen.

Hvis vi øker avgiftene på biler med forbrenningsmotor, så kan vi begynne en gradvis innfasing av moms også for elbiler etter 2021, og engangsavgift fra 2025. Forutsetningen her er at det ikke truer 2025-målet om et helt utslippsfritt nybilsalg.

Fritak for hydrogenbiler og utslippsfrie vare- og lastebiler
Det er ikke bare personbilparken som skal elektrifiseres. For å få ned transport-utslippene må vi også elektrifisere varebiler og lastebiler. Siden modellutvalget av disse har kommet kortere trengs fortsatt bompengefritaket en god stund til. Her råder vi lokalpolitikerne til å beholde fullt bompengefritak for hydrogenbiler, utslippsfrie vare- og lastebiler i en god stund til, og at man begynner innfasing av bompenger for disse først når de har nådd en andel av bompasseringene som tilsier at de er modne for å betale bompenger på samme måte som for elbil.

Forutsetningen her er at det ikke truer målene om at alle nye lette varebiler i 2025 skal være utslippsfrie og alle tyngre varebiler og 50 prosent av nye lastebiler i 2030 skal være utslippsfrie, samt at bydistribusjonen skal være tilnærmet utslippsfri.

ZERO applauderer derfor lokalpolitikere som innfører bompenger for elbil, så lenge det er innafor 50 prosent-grensa, og de freder hydrogenbiler og utslippsfrie vare- og lastebiler en god stund til.

Kommuner sliter med egne klimamål – her er ZEROs sjekkliste for klimaledelse

– Ved å bruke vår sjekkliste, kan kommunene ta i bruk hele sitt klimahandlingsrom, sier Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport i ZERO

Ny gjennomgang gjort av NRK viser at flere kommuner er langt bakpå med arbeidet med å redusere klimagassutslipp.

I 2008 ble Stortinget enige om et klimaforlik som innebærer en nasjonal utslippsreduksjon på 30 prosent innen 2020. Kommunene fikk da i oppdrag å utarbeide lokale klima- og energihandlingsplaner.

Ordfører etterspør statlig støtte

Drøye ti år senere viser en gjennomgang av NRK at flere kommuner henger bakpå i dette arbeidet.

Hør Her og Nå-sendingen på NRK P1: «Klimajåleri hos politikere: Jenny Skagestad fra ZERO» 

Blant annet i Ringsaker opplever de en økning i klimagassutslippene de siste ti årene.

– Vi har en økning innen transport og landbruk, samtidig ser vi også en betydelig velferdsøkning. Det hjelper ikke med politiske vedtak hvis ikke innbyggerne er med på målene, sier ordfører Anita Ihle Steen til NRK.

Hun mener staten må bidra i større grad i å motivere kommunene til klimakutt, blant annet med verktøy for å gjennomføre klimaplaner.

ZERO sjekkliste for klimaledelse

Jenny Skagestad, rådgiver for storby og transport i miljøstiftelsen ZERO, påpeker at mange kommuner allerede er godt i gang med en rekke gode klimatiltak, men at langt flere har til gode å sette klimaarbeidet i system.

– Vi opplever at kommunene har langt bedre forutsetninger for å lykkes i dag enn da de laget den første klimaplanen i 2009. ZERO har laget en sjekkliste for klimaledelse som kan hjelpe kommunene med å ta i bruk hele sitt handlingsrom for grønn omstilling. Vi har også utarbeidet en sjekkliste for konkrete, lokale klimatiltak, sier Skagestad.

Her finner du ZEROs sjekklister på klimaledelse og lokale klimatiltak.

Rekordsøkning fra kommuner til statlig støtte til klimatiltak

Det er ikke alltid lett å prioritere penger på kommunebudsjettet til klimatiltak. ZERO fikk i 2015 gjennomslag for en støtteordning fra staten til kommunene. Denne heter Klimasats, og skal for 2019 dele ut 200 millioner kroner til lokale klimatiltak. Kommunene har anledning til å søke om midler gjennom denne ordningen, og da fristen gikk ut 15. februar i år, fikk Miljødirektoratet inn rekordmange søknader.

– 574 prosjekter søkte om i overkant av en halv milliarder kroner i støtte. Dette viser at viljen og entusiasmen for å gjøre klimatiltak i kommune-Norge er stor. ZERO mener derfor at bevilgningen til Klimasats bør økes betydelig i Statsbudsjettet for 2020, avslutter Skagestad.

Enighet i EU om krav til CO2-utslipp fra tunge kjøretøy

MAN elektrisk lastebil. Foto: VW Truck and Bus

EU-rådet og EU-parlamentet kom denne uken til enighet om nye regler for CO2-utslipp fra tunge kjøretøy.  – Et skritt i riktig retning for transportsektoren, men altfor lite i forhold til behovet, sier Christine Holtan Bøgh i ZERO.

De nye reglene skal sikre at alle nye lastebiler fra 2025 til 2029 i gjennomsnitt skal ha et CO2-utslipp som ligger 15 prosent lavere enn 2019-gjennomsnittet, samt at to prosent av solgte lastebiler skal være lav- eller nullutslipp. Fra 2030 strammes kravene ytterligere inn, da skal snittet reduseres med 30 prosent i forhold til 2019-utslippene. Lastebilprodusenter som ikke klarer å nå disse målene, vil bli straffet med økonomiske sanksjoner.

– Det er en forutsetning for å nå klimamålene at det gjøres noe med tungtransportens økende CO2-utslipp. Derfor er det positivt at det nå tegner seg enighet i EU om å stramme inn på kravene til tunge kjøretøy. Samtidig er dette langt unna det som trengs for å minst halvere klimagassutslippene innen 2030, og på den måten holde oss under 1,5 graders global oppvarming, som EU er forpliktet til, sier Christine Holtan Bøgh, fagansvarlig transport i miljøstiftelsen ZERO.

Nullutslipps-mål forankret i regjeringserklæring
– Det er nullutslipp som er målet, også innen nyttetransporten. Regjeringen presiserer i Granavolden-erklæringen målet om at alle tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av alle nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030.  Det kreves kraftfulle virkemidler for å få dette til, og selv om EU nå gradvis strammer inn på kravene overfor produsentene må det sørges for at nye drivlinjer kan bli konkurransedyktige i markedet raskt, sier Bøgh og fortsetter:

– Norge er et foregangsland på nye løsninger for personbiler og nå trenger vi en real storsatsing som sikrer et høyre tempo i utskiftingen av kjøretøy også i tungtransporten. Teknologien for det er tilgjengelig idag og det vi trenger er at de etablerte produsentene satser tungt på nullutslippsteknologier. Vi kunne hatt flere nullutslippskjøretøy i nyttetransporten på veiene allerede dersom det hadde vært på plass en bedre kombinasjon av strengere krav og gode insitamenter.

Satsing på infrastruktur og fornybare drivstoff
ZERO har over lengre tid samarbeidet med store aktører i næringslivet for å få på plass virkemidler som funker for næringstransporten. Etablering av et fond for næringslivet som sikrer raskere introduksjon av ny teknologi må på plass raskt. I tillegg trengs storstilt satsing på infrastruktur for fornybare drivstoff og langsiktige fordeler for utslippsfrie kjøretøy i bomringer og ved bruk av infrastrukturen.

– Den første Volvo el-lastebilen er nylig levert til kunde i Sverige. I løpet av de neste to årene så vil det skje en stor endring på dette markedet med mange leverandører som kommer med utslippsfrie modeller. ZERO tror vi kan se den sammen utviklingen som for elbil i Norge hvor endringene skjer langt raskere enn mange hadde trodd. Det vil både medføre at disse nye EU-målene kommer til å bli utdatert raskt men det medfører også at det i forkant må være infrastruktur på plass for nye drivstoff og energityper til kjøretøyene.

– De nye kravene fra EU kan forhåpentligvis være med på å dytte på utviklingen nå slik alle produsentene kommer igang med å produsere utslippsfrie lastebiler. Men dersom klimamålene faktisk skal nås i tide må det sterkere lut til.