Kategori: Ukategorisert

Næringslivets klimapris 2017 gikk til Elkem Solar. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.  Elkem Solar er tildelt næringslivets klimapris 2017 for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium. Metoden gir lavere klimagassutslipp, mindre energiforbruk og økt kostnadseffektivitet. Gjennom satsing på innovasjon, langsiktige eierskap og sterkt fokus på

Read more

  Kommunene Oslo, Sandefjord og Sarpsborg og fylkene Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold er nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2017». Prisen deles ut av KS og Miljøstiftelsen ZERO under Zerokonferansen 2017. Det kom i år inn i alt 12 søknader og det var sterk konkurranse blant flere av disse om å komme blant de nominerte.

Read more

Regjeringen avsporer og tåkelegger klimadebatten gjennom å gjenåpne spørsmålet om kuttandel hjemme og ute. – Debatten må nå handle om hvilke virkemidler politikerne vil levere for å fase ut all fossil energi, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO. Klimaministeren sier at han legger vi opp til å ta “to tredeler av kutten i

Read more

Byer i hele Norge har ambisiøse mål for å omstille transportsektoren. Bergen skal bli fossilfritt innen 2030. Det er knapt 14 år til, tilsynelatende kort tid, men lenge nok til at samfunnet vil gjennomgå store endringer.   Klimaforum trakk frem eksempler og planer for hvordan nullutslippsteknologi vil innføres i biler, busser og båter. Denne Klimalunsjen

Read more

Miljøstiftelsen ZERO er kåret til Norges beste arbeidsplass i ideell sektor av Great Place to Work 2016. Nå søker vi ny markedssjef! Vår gode markedssjef søker nye utfordringer, og nå ser vi etter en ny kollega som kan lede og utvikle ZEROs inntektsarbeid! Har du lyst til å bruke din salgserfaring på en annen måte?

Read more

Kommunene spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. I anledning Zerokonferansen har Miljøstiftelsen ZERO utarbeidet en sjekkliste over hvilke konkrete klimagrep kommunene må ta framover. Sjekklista viser hvordan kommunene kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for

Read more

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for fossilfrie byggeplasser. Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass. Flere bilder fra prisoverrekkelsen er lagt ut her: https://www.flickr.com/photos/zero_org/ Det kom inn rekordmange søknader og det var

Read more

Miljødirektoratet offentliggjorde i dag hvilke lokale klimatiltak som får støtte i den aller første tildelingen av midler fra Klimasats-ordningen. – Pågangen og kvaliteten på søknadene bør føre til at Stortinget øker bevilgningene til ordningen, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. 89 kommuner fått innvilget støtte til totalt 142 prosjekter, og 98 millioner kroner er

Read more

PRESSEMELDING: Belønner jukse-miljøbiler Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskift. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. – Regjeringens forslag svekker konkurransekraften til miljøbilene, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Regjeringen satser på de spreke bilene med høye utslipp, i stedet for å straffe utslipp

Read more
Karbonfangst og lagring (Illustrasjon: Zero Emissions Platform) SATSNING VIDERE PÅ TRE GODE CCS PROSJEKTER - nødvendig ny giv og midler for industrien i en langvarig usikker prosess   ZERO er glad for at alle de tre gode og ambisiøse CCS-prosjektene nå skal utvikles videre med mål om realisering. Og ikke minst at man tilfører nye
Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

– Skal Norge møte sine forpliktelser i klimaavtalen er vi avhengig av mer miljøvennlig teknologi. Elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, sier  Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. Anleggsmaskiner står eksempelvis for 16 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Gravemaskiner og annen tungtransport basert på strøm er utslippsfritt,

Read more

Innlegget var på trykk i Dagens Næringsliv, 29.juli 2016. Skrevet av Marit Kristine Vea, rådgiver i ZERO. I 2016 vil det offentlige trolig anskaffe for over 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er dermed en svært viktig kunde for svært mange av landets bedrifter og ved å stille miljøkrav skaper det offentlige økt etterspørsel etter bedre

Read more

De siste årene har elbiler fått mye oppmerksomhet. Salget har økt i Norge, og elbil har blitt normalt, selv om bare ca. 3 % av alle bilene er elektriske. Det kommer elektriske busser, ferger og lastebiler, og vi kan forvente billigere og bedre elbiler i årene som kommer. Hurtiglading gjør at elbil kan brukes til

Read more

Mandag 27. juni kom gladsaksen at to av Helsingborg-Helsingör fergene nå bygges om til batteri-elektrisk drift. Med over 4 MWh batteripakke på hver av fergene blir dette verdens største batteridrevne ferger. Fergene, som i sin tid ble bygget i Norge for 25 år siden, har fram til nå gått på fossil diesel, men i løpet av

Read more

Nye ansatte i ZERO ZERO har den siste tiden styrket laget med fire nyansatte, noe vi er svært fornøyd med. Særlig innen fornybar energi får vi ny kapasitet. Fagansvarlig for fornybar energi Einar Wilhelmsen. Han har tidligere jobbet i ZERO som avdelingsleder for fornybar energi, og kommer fra jobben som seniorrådgiver i Forskningsrådet hvor han jobbet med

Read more

Frokostmøte om elbildeling. Kan biler på deling gi oss bedre byer å bo i? Tid: Torsdag 19. mai kl.08:00-10:00. Frokost serveres fra kl.08:00, programmet starter kl.08:30. Sted: Møterom Akerselva, 3. etasje hos Aspelin Ramm, Vulkan 16 (se kart) Påmelding: Fyll ut dette skjema på nett innen 18.5   Aspelin Ramm, ZERO og Hertz BilPool har i prosjektet “Elbildeling,

Read more

NORGE 203040 KOALISJONEN  – NORSK NÆRINGSLIV FOR GRØNN OMSTILLING 19 ledende norske bedrifter etablerer nå Norge 203040 Koalisjonen, et langsiktig initiativ med mål om å peke på forretningsmuligheter og bidra til klimaløsninger på veien til lavutslippssamfunnet. Initiativet er en pådriver for at Norge skal nå målet om 40 % utslippskutt innen 2030, og sist uke

Read more

Den 4. mai arrangerer Statens vegvesen, sammen med ZERO, et arbeidsseminar om hydrogenferje. Bakgrunnen er at Statens vegvesen har fått i oppdrag å evaluere muligheten for å utlyse en anbudskonkurranse for å utvikle og sette i drift den første hydrogenferga i Norge, på lignende vis som batteriferga Ampere ble satt i drift. Figur 1 Batteriferga

Read more

  Ønsker du innblikk i en av Norges viktigste miljøstiftelser, nyttig arbeidserfaring fra organisasjonslivet og å bidra i klimasaken? Miljøstiftelsen ZERO skal gjennomføre sitt flaggskip – Zerokonferansen – 23. -24. november 2016. I tillegg viderefører vi vårt utstillingskonsept- ZEROexpo- en nullutslippsutstilling. I den sammenheng er vi ute etter fleksible og dyktige personer som kan hjelpe

Read more

  Mandag 2.mai 09.00-15.00 Festsalen, Håndverkeren, Oslo Påmelding innen fredag 29 april   ZERO arrangerer et heldagsseminar om energimeldingen og du er hjertelig velkommen!   Overordnede spørsmål for dagen er: Tar energimeldingen oss til lavutslippssamfunnet? Løser meldingen utfordringen med å fase ut fossil energibruk? Hva skal erstatte sertifikatsystemet? Vil markedet løse en utrulling av klimateknologi

Read more

– Vi trenger biokull for å fase ut fossilt i prosessindustrien, vi trenger biodrivstoff for å fase ut fossilt i transporten og vi trenger nye investeringer i norsk skogindustri. Dette prosjektet er et kinderegg! Elkem, Treklyngen, Avinor og energiselskapet Vardar inngår et samarbeid på Hønefoss for å utvikle en helt ny verdikjede for industriell produksjon

Read more

Pressemelding fra ZERO: Kraftløs energimelding Regjeringens energimelding ble i dag lagt frem på en pressekonferansen på Rånåsfoss kraftverk. Et av meldingens viktigste formål var å vise veien til lavutslippssamfunnet. Men meldingen ser ikke energipolitikken og klimapolitikken i sammenheng, og fremstår som kraftløs. – Energimeldingen burde vært et viktig klimapolitisk virkemiddel for Regjeringen. Siden 1990 har

Read more

Regjeringen la i dag frem Stortingsmelding om forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland (SPU). Det åpnes ikke for investeringer i såkalt unotert infrastruktur, noe som utelukker investeringer i blant annet fornybar energi. – Her sier Finansdepartementet nei til å ta posisjon i et av verdens sterkest voksende markeder. Det er håpløst umoderne. Nitti prosent av investeringene

Read more