Kategori: Ukategorisert

Norsk gasspolitikk er et blindspor Av fagansvarlig energisystem Einar Wilhelmsen, Miljøstiftelsen ZERO (innlegget stod på trykk i VG 6.juni 2018) I et leserinnlegg i VG prøver Olje- og energiminister Terje Søviknes å la norsk gass ta æren for Storbritannias store klimakutt. Dessverre tar statsråden feil. De britiske klimakuttene skyldes at engelskmennene bruker mindre av både

Read more

Må holde farten oppe på karbonfangst og -lagring I budsjettenigheten mellom Regjeringspartiene og KrF gjøres ingen endringer i den foreslåtte tidsplanen for realisering av karbonfangst- og lagringsprosjekt i Norge. Dermed kan prosjektet havne opp til to år bak skjema. – Slik fremdriftsplanen ser ut nå, kan forprosjektet være ferdig høsten 2019. Det betyr at grunnlaget

Read more

Alvorlig med utsettelse av karbonfangst og -lagring I Revidert Nasjonalbudsjett for 2018 foreslår Regjeringen å utsette investeringsbeslutningen for Norges satsning på karbonfangst og -lagring med opptil to år. Videre prosjektering av karbonfangst og -lagring ved Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn kuttes. Prosjektet ved Norcem sementfabrikk videreføres, mens forbrenningsanlegget på Klemetsrud settes på vent. – En utsettelse

Read more

– Norden bør ta den globale ledertrøya i omstillingen til lavutslippssamfunnet! Dette er budskapet fra ledere i en rekke selskaper i rapporten Nordic companies on climate transition, competitiveness and growth, som ble lansert under Nordisk Ministerråd sist uke. Mer offensiv virkemiddelbruk vil ikke bare kunne fremme global klimainnsats, men styrke nordisk konkurranseevne og eksport av klimaløsninger til resten

Read more

Næringslivets klimapris deles i år ut for femte gang. I 2017 vant Elkem Solar for sin energieffektive solcelleproduksjon, tidligere vinnere er Borregaard, Scatec Solar, og elfergen “Ampere”. Vi håper på nominasjoner fra alle som ønsker å vise frem hva de gjør for å få frem ny klimateknologi og nye løsninger! Fristen for nominasjoner er 1.oktober

Read more

Bør @Hoyre gå inn for økte avgifter på fossile biler? Her er ZEROs @mariusholm‘s hilsen til #hlm18! pic.twitter.com/p9HOyaWBuX — Miljøstiftelsen ZERO (@zeronorge) April 6, 2018 Dersom vi skal lykkes med å kutte tilstrekkelig utslipp og nå målet om utslippsfritt nybilsalg, er vi nødt til å øke avgiftene på fossile biler – og vi bør begynne

Read more

Miljøstiftelsen ZERO søker engasjerte og idèrike praktikanter som studerer digital markedsføring, grafisk design, kommunikasjon, film eller andre relevante fag til å gjennomføre  Norges største og viktigste klimakonferanse, Zerokonferansen som går av stabelen 7.-8. november i Skur 13 i Oslo.   Arbeidsoppgaver: Hovedansvar for å utvikle en digital markedsføringsplan for konferansen Skape innhold til alle digitale

Read more

PowUnit utvikler løsning som skal levere ren energi til byggeplasser uten tilgang til byggestrøm Bygg og anleggsarbeid medfører i dag store klimagassutslipp gjennom forbrenning av fossile energikilder. Enkelte bygg- og anleggsplasser har ikke tilgang på tilstrekkelig strøm under byggefasen, og må benytte dieselaggregater til tørking og oppvarming av bygg under oppføring. PowUnit utviklinger en løsning

Read more
Anne Mette Undlien fra Bislett Alliansen, Anders Tangen og Annika Yri fra ZERO under utdelingen av Sponsor- og eventprisen Fjorårets nyvinning - samarbeidet mellom Bislett Alliansen og ZERO om Bislett Games som bærekraftig arrangement, ble belønnet med en nominasjon til den prestisjetunge Sponsor- og eventprisen 2018 under kategorien "Årets samfunnsengasjement".  Prisen ble delt ut 31.
Read more

Næringslivets klimapris 2017 gikk til Elkem Solar. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.  Elkem Solar er tildelt næringslivets klimapris 2017 for sitt banebrytende og langsiktige arbeid med utviklingen av en ny produksjonsmetode for solcellesilisium. Metoden gir lavere klimagassutslipp, mindre energiforbruk og økt kostnadseffektivitet. Gjennom satsing på innovasjon, langsiktige eierskap og sterkt fokus på

Read more

  Kommunene Oslo, Sandefjord og Sarpsborg og fylkene Sør-Trøndelag, Troms og Vestfold er nominert til prisen «Årets lokale klimatiltak 2017». Prisen deles ut av KS og Miljøstiftelsen ZERO under Zerokonferansen 2017. Det kom i år inn i alt 12 søknader og det var sterk konkurranse blant flere av disse om å komme blant de nominerte.

Read more

Regjeringen avsporer og tåkelegger klimadebatten gjennom å gjenåpne spørsmålet om kuttandel hjemme og ute. – Debatten må nå handle om hvilke virkemidler politikerne vil levere for å fase ut all fossil energi, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i Miljøstiftelsen ZERO. Klimaministeren sier at han legger vi opp til å ta “to tredeler av kutten i

Read more

Byer i hele Norge har ambisiøse mål for å omstille transportsektoren. Bergen skal bli fossilfritt innen 2030. Det er knapt 14 år til, tilsynelatende kort tid, men lenge nok til at samfunnet vil gjennomgå store endringer.   Klimaforum trakk frem eksempler og planer for hvordan nullutslippsteknologi vil innføres i biler, busser og båter. Denne Klimalunsjen

Read more

Miljøstiftelsen ZERO er kåret til Norges beste arbeidsplass i ideell sektor av Great Place to Work 2016. Nå søker vi ny markedssjef! Vår gode markedssjef søker nye utfordringer, og nå ser vi etter en ny kollega som kan lede og utvikle ZEROs inntektsarbeid! Har du lyst til å bruke din salgserfaring på en annen måte?

Read more

Kommunene spiller en avgjørende rolle i det grønne skiftet. I anledning Zerokonferansen har Miljøstiftelsen ZERO utarbeidet en sjekkliste over hvilke konkrete klimagrep kommunene må ta framover. Sjekklista viser hvordan kommunene kan kutte utslipp fra egen drift, legge til rette for lavere utslipp som planmyndighet og byutvikler, bruke sin innkjøpsmakt til å skape et marked for

Read more

Hordalands miljøkrav i ferjeanbud ble kåret til Årets lokale klimatiltak i KS’ og miljøstiftelsen ZEROs årlige klimakonkurranse for kommunesektoren som ble delt ut på Zerokonferansen. Andreplassen gikk til Oslo for fossilfrie byggeplasser. Tønsberg kommune fikk tredjeplassen for samarbeidsprosjektet Greve biogass. Flere bilder fra prisoverrekkelsen er lagt ut her: https://www.flickr.com/photos/zero_org/ Det kom inn rekordmange søknader og det var

Read more

Miljødirektoratet offentliggjorde i dag hvilke lokale klimatiltak som får støtte i den aller første tildelingen av midler fra Klimasats-ordningen. – Pågangen og kvaliteten på søknadene bør føre til at Stortinget øker bevilgningene til ordningen, sier Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen ZERO. 89 kommuner fått innvilget støtte til totalt 142 prosjekter, og 98 millioner kroner er

Read more

PRESSEMELDING: Belønner jukse-miljøbiler Regjeringen skulle levere et historisk grønt skatteskift. I stedet legger de om avgiftene til fordel for forurensende bensin- og dieselbiler, og premierer jukse-miljøbiler. – Regjeringens forslag svekker konkurransekraften til miljøbilene, sier Kari Asheim, fagansvarlig transport i ZERO. Regjeringen satser på de spreke bilene med høye utslipp, i stedet for å straffe utslipp

Read more
Karbonfangst og lagring (Illustrasjon: Zero Emissions Platform) SATSNING VIDERE PÅ TRE GODE CCS PROSJEKTER - nødvendig ny giv og midler for industrien i en langvarig usikker prosess   ZERO er glad for at alle de tre gode og ambisiøse CCS-prosjektene nå skal utvikles videre med mål om realisering. Og ikke minst at man tilfører nye
Read more

Midt-norske aktører i front på klima, energi og grønn innovasjon Trondheim kommune og Miljøstiftelsen ZERO inviterte 6. september næringsliv, organisasjoner, akademia og engasjerte innbyggere til klimafrokost i den ærverdige Rådhussalen i Trondheim folkebibliotek. 70 deltakere kunne la seg inspirere av innovatører, FoU-aktører, industribyggere, næringsaktører og offentlige aktører som hver for seg og sammen utvikler og bygger framtidas løsninger

Read more

– Skal Norge møte sine forpliktelser i klimaavtalen er vi avhengig av mer miljøvennlig teknologi. Elektriske gravemaskiner er et godt eksempel på hvordan ny teknologi kan bidra til reduksjon av klimagassutslipp, sier  Marius Holm, leder av Miljøstiftelsen ZERO. Anleggsmaskiner står eksempelvis for 16 prosent av klimagassutslippene i Oslo. Gravemaskiner og annen tungtransport basert på strøm er utslippsfritt,

Read more

Innlegget var på trykk i Dagens Næringsliv, 29.juli 2016. Skrevet av Marit Kristine Vea, rådgiver i ZERO. I 2016 vil det offentlige trolig anskaffe for over 500 milliarder kroner. Offentlig sektor er dermed en svært viktig kunde for svært mange av landets bedrifter og ved å stille miljøkrav skaper det offentlige økt etterspørsel etter bedre

Read more

De siste årene har elbiler fått mye oppmerksomhet. Salget har økt i Norge, og elbil har blitt normalt, selv om bare ca. 3 % av alle bilene er elektriske. Det kommer elektriske busser, ferger og lastebiler, og vi kan forvente billigere og bedre elbiler i årene som kommer. Hurtiglading gjør at elbil kan brukes til

Read more

Mandag 27. juni kom gladsaksen at to av Helsingborg-Helsingör fergene nå bygges om til batteri-elektrisk drift. Med over 4 MWh batteripakke på hver av fergene blir dette verdens største batteridrevne ferger. Fergene, som i sin tid ble bygget i Norge for 25 år siden, har fram til nå gått på fossil diesel, men i løpet av

Read more